Menu
   


Undervisning...

"Ingen kan lære nogen noget..."Under denne overskrift har professor Steen Larsen udgivet en artikel, som er stærkt kritisk over for Folkeskolens måde at tilrettelægge undervisning på. Jeg er meget enig med Steen Larsen i hans synspunkter, og jeg holder meget af hans sarkastiske humor.
Steen Larsens artikel er tilgængelig på Undervisningministeriets hjemmeside - HER

Og i 2013 holdt Steen Larsen et kort foredrag som et oplæg i forbindelse med en konference om Narrativ Praksis.Foredraget kan du se i videoen herunder.

Undervisning er defineret som et organiseret samarbejde mellem underviser og elever med det formål at nå det fastsatte mål for undervisningen.


Læring er en varig ændring i adfærd som følge af personlige erfaringer.
Eller med andre ord: At man kan eller ved noget, som man ikke kunne eller vidste ved læringsprocessens start.


Motivering er et nøgleord i al undervisning. Kan du ikke gøre eleverne interesserede i det, der foregår, lærer de ikke nogetsomhelst.
Motivering er den proces, som skaber et behov for læring hos den, som skal lære.

Pædagogik og læring.Man kan ikke lære nogen noget. Rigtigt, fordi læring er noget, som skal foregå aktivt hos den, som skal lære. Undervisning handler om at få eleverne til at kaste sig over en opgave med vild begejstring, om at få eleverne til selv at skabe læringsprocessen og om at få eleverne til selv at søge oplysningerne fordi det er det, de har lyst til. Det er de personlige erfaringer, der skaber en ny, varig adfærd hos den, som skal lære. En stribe oplysninger, som kommer fra en lærer til en elev, som sidder stille og lytter, er glemt i det øjeblik, læreren lukker munden igen.

Det handler altså om hurtigst muligt at få eleverne ud i "værkstedet", i det forum eller den situation, hvor eleven selv arbejder med læringsprocessen.


Det er selve læringsprocessen, som er det væsentlige !

Susanne Selmer..e-mail: ruinen@paradis.dk
Gengivelse af tekst og billeder kun med skriftlig tilladelse